Anatomie neliberálních států

shrnutí

Po desetiletích expanze vstupuje demokracie – její upevňování, prosazování a globální přitažlivost – do období omezování. Liberální principy —politické myšlenky, které se hlásí k důležitosti individuálních svobod, práv menšin a oddělení moci napříč vládními pákami — a demokratické instituce —procesy, které převádějí lidovou vůli do veřejné politiky prostřednictvím legitimních voleb — jsou odbourávány.

Vznik neliberálních států v rámci Evropské unie a NATO představuje výzvu pro západní kolektivní akci v éře velmocenského soupeření. Tato zpráva analyzuje neliberální sadu nástrojů – sadu nástrojů, taktik a praktik používaných silami u moci k odvrácení kontrol a vyvážení. Zejména neliberální vůdci a politické strany ohrožují demokracii tím, že se zaměřují na soudní dohled, pluralitní a spravedlivé politické systémy, nezávislá média a otevřenou občanskou společnost.

Zpráva obsahuje případové studie o Turecku, Maďarsku a Polsku, protože jejich demokratická recese vyvolala největší pozornost a obavy. Zvažuje také Slovensko a Českou republiku, dva státy, které mají varovné signály. Zpráva nabízí doporučení pro tvůrce politik a další aktéry v Evropě a Spojených státech, aby zajistili a oživili demokratické instituce a normy v transatlantickém prostoru. Zpráva tvrdí, že NATO musí učinit z dodržování demokratických principů klíčovou strategickou prioritu, protože si v roce 2019 připomíná své 70. výročí, že EU by měla přijmout podmíněnost právního státu pro strukturální fondy pro členské státy, že Kongres USA by měl pořádat pravidelná slyšení o stavu demokracie ve střední a východní Evropě a Turecku a že by vláda USA měla zvýšit podporu občanské společnosti a nezávislých investigativních médií v zemích zájmu.