Reforma Poskytování Péče

Můžeme také snížit dětské astma a snížit náklady?

2022

Alice Rivlin a Meaghan George diskutují o možnostech zapojení zúčastněných stran ke snížení dětského astmatu a snížení nákladů na zdravotní péči.

Reforma Poskytování Péče

Proč je zapojení pacientů klíčem ke zlepšení zdraví a snížení nákladů

2022

Larry Kocot a spoluautoři poskytují rekapitulaci nedávné události odpovědné péče v Brookings a diskutují o budoucnosti zapojení pacientů.

Reforma Poskytování Péče

Trvalé řešení SGR: Čas je nyní

2022

Alice Rivlin poskytla tyto poznámky 21. ledna 2015 výboru Sněmovny reprezentantů USA pro energetiku a obchod, podvýboru pro zdraví týkající se: „Trvalé řešení SGR: Čas je nyní“.