Aliance Kuba-Venezuela: Začátek konce?

castro_chavez_1x1Za posledních 15 let se Venezuela a Kuba staly blízkými spojenci jak ekonomicky, tak politicky. Ted Piccone a Harold Trinkunas v tomto stručném sdělení popisují rostoucí vzájemnou závislost obou zemí, zkoumají možné scénáře budoucích kubánsko-venezuelských vztahů a navrhují politická doporučení pro Spojené státy.

demografické faktory ovlivňují jak politickou participaci, tak

Klíčové poznatky

• Vzájemně závislý vztah Kuby a Venezuely, viděný v oblasti obchodu a investic, bezpečnosti a diplomacie, je výrazně asymetrický. Venezuela poskytuje kritické dodávky ropy za dotovaných podmínek výměnou pro kubánské lékaře, učitele, sportovní trenéry a vojenské poradce.

• Pokračující hospodářská a politická krize ve Venezuele posiluje negativní aspekty jejich vzájemné závislosti.• Ekonomické náklady na podporu Venezuely Kubě se stávají stále důležitějším omezením pro administrativu Madura. Nestabilita ve Venezuele připomíná kubánské vládě rizika spojená s jejich vzájemnou závislostí na současném režimu v Caracasu.

• Snížení přítomnosti Kuby ve Venezuele by dalo Venezuelanům větší kontrolu nad jejich vlastním demokratickým osudem.

• Postupné snižování venezuelské pomoci Kubě by podpořilo další restrukturalizaci kubánské ekonomiky a diverzifikaci jejích mezinárodních partnerů.

Doporučení

• Spíše než uvažovat o přímé intervenci do vztahu by se Spojené státy měly snažit vést severoamerické snahy o energetickou integraci s cílem snížit vliv Venezuely na jejím nejziskovějším trhu (Spojené státy americké). To vyvine rostoucí ekonomický tlak na venezuelskou vládu, aby přehodnotila své výdaje na zahraniční pomoc Kubě.

• Spojené státy by také měly vést mnohostranné úsilí, aby pomohly zemím Petrocaribe zajistit si energetickou bezpečnost za rozumnou cenu v krátkodobém horizontu a podporovat přechod k udržitelným alternativním zdrojům energie v dlouhodobém horizontu.

• Obamova administrativa by měla přijmout nové kolo exekutivních opatření ke zmírnění dlouhodobého embarga na americké investice a obchod s Kubou. To podpoří další diverzifikaci kubánské ekonomiky a vznik středních tříd.

Nakonec je však na Kubě a Venezuele, aby se vypořádaly s důsledky tohoto neudržitelného dotovaného vztahu.