Prohlášení ekonomů k politice síťové neutrality

William J. Baumol, Martin Cave, Peter Cramton, Robert Hahn, Thomas W. Hazlett, Paul L. Joskow, Alfred E. Kahn, Robert Litan, John Mayo, Patrick A. Messerlin, Bruce M. Owen, Robert S. Pindyck, Vernon L. Smith, Scott Wallsten, Leonard Waverman a Lawrence J. White

Shrnutí

Neutralita sítě je návrh politiky, který by reguloval způsob, jakým poskytovatelé sítí spravují a stanovují ceny za používání svých sítí. Kongres představil několik zákonů o síťové neutralitě. Navrhovaná legislativa by obecně nařizovala, aby poskytovatelé internetových služeb neprováděli žádnou kontrolu nad obsahem, který proudí přes jejich linky, a zakazovala by poskytovatelům účtovat určité služby více než ostatní za přednostně rychlejší přístup k internetu. Tyto návrhy musí být pečlivě zváženy ve světle základní ekonomiky. Naší základní obavou je, že většina návrhů zaměřených na zavedení síťové neutrality pravděpodobně způsobí více škody než užitku.Přečtěte si celé prohlášení (PDF – 70 kB)