Podnikání

Státy mohou připravit cestu k odstranění propasti rasového bohatství

2022

Jazz Lewis píše, že rasová nerovnost omezuje realizaci amerického snu a že státy mají velmi potřebnou roli v tom, aby vedly cestu.

Podnikání

Jaké typy intervencí podporují podnikání žen?

2022

Ana Revenga a Meagan Dooley analyzují programy, aby zjistily, co skutečně funguje na podporu podnikání žen a růstu firem.

Podnikání

Boj proti ISIS pomocí podnikání

2022

Prezident Obama se ve svém projevu minulý týden před Valným shromážděním OSN zabýval rostoucí hrozbou, kterou ISIS představuje. V tomto příspěvku se Steven Koltai věnuje důležitosti, kterou může mít podpora podnikání při potlačování extremismu v zahraničí.