Politika založená na faktech: Jak to státní a místní samosprávy dosahují?

Problém

Politika založená na faktech je nezbytná k tomu, aby byla vláda efektivnější a efektivnější, a mnoho států by při tvorbě politiky mohlo těžit z širšího využívání dat a důkazů. Soukromé společnosti využily klesajících nákladů na výpočetní techniku ​​a obrovských datových zdrojů k řešení problémů na základě faktů, ale státní a místní samosprávy tolik nepokročily.

Návrh

Na základě svých zkušeností z Rhode Islandu Hastings navrhuje, aby státy budovaly bezpečné, komplexní, integrované databáze a aby tyto databáze přeměnily na datová jezera, která jsou optimalizována pro vývoj poznatků. Tvůrci politik pak mohou poznatky z této práce využít ke zpřesnění politických cílů, vytváření politických řešení a měření pokroku oproti těmto cílům. Tvůrci politik, počítačoví vědci, inženýři a ekonomové budou spolupracovat na vybudování datového jezera a analyzovat data, aby vytvořili přehled o politice.kdy bratři lehmanové selhali