Řecko: Odložená tranše, úleva pro důchodce a pravděpodobné schválení rozpočtu

Spletitá pavučina řeckých financí je dlouhotrvající sága, jejíž současná kapitola je komplikovaná. Začínají se však objevovat záblesky úlevy. Mezi světlé body patří pravděpodobné schválení řeckého rozpočtu Euroskupinou 3. prosince. Přesto není vše optimistické a představitelé EU by se měli vyvarovat nošení růžových brýlí, pokud jde o střednědobé vyhlídky Řecka na růst.

21. listopadu vydala Evropská komise svou první zprávu o posíleném dohledu po ukončení programu, která odložila uvolnění 600 milionů eur Řecku. Fondy jsou napojeny na dva zdroje – program Evropské centrální banky pro trh cenných papírů (SMP) a dohody o čistých finančních aktivech (ANFA). Představují tranši SMP/ANFA. (ANFA je dohoda mezi národními centrálními bankami (NCB) eurozóny a ECB. Dohoda stanoví pravidla a limity pro držbu finančních aktiv prováděnou nezávisle národními centrálními bankami. SMP nakupuje dluhové cenné papíry ECB jako způsob pomoci členským zemím (jako Řecku) hladce přejít z dluhové nouze.)

graf bernie sanders vs Hillary Clinton

Zpoždění tranše SMP/ANFA Řecku, kromě jiných pozastavených reforem – jako je nedostatečný pokrok v privatizaci a zpoždění při zúčtování nedoplatků ve výši přibližně 3 miliard eur – bude stát zemi draho.Pozitivní je, že když se 19. listopadu sešla Euroskupina, dříve uzákoněné snížení osobních rozdílových důchodů bylo pozastaveno. Tím se zachovají peníze navíc – přibližně 2,0 miliardy eur, neboli téměř 1 procento HDP – poskytnuté výhradně důchodcům, kteří odešli do důchodu před tím, než v roce 2016 vstoupil v platnost zákon o důchodech. Níže uvedená čísla ukazují dramatický pokles řeckých mezd (modrá čára) od počátku krize ve srovnání s mírným poklesem důchodů ve stejném období. Obrázek 1b ukazuje možný počet důchodců, kteří budou mít prospěch.

Vodoznak Brookings

Vodoznak Brookings

Podle střednědobý program 2019–2022 dohodnutý s evropskými věřiteli se podíl mezd ve veřejném sektoru v rozpočtu zvýšil z 15,6 miliardy eur v roce 2015 na 17,1 v roce 2018 a na 17,6 miliardy eur pro rok 2019, jak se předpokládá v rozpočtu předloženém parlamentu minulý týden. Je tedy zřejmé, že cílem vlády je vytěžit politické zisky z házení pověstné kosti důchodcům a státním zaměstnancům. Úředníci také doufají, že udrží určitou úroveň poptávky, protože se snaží podpořit ekonomický růst Řecka tváří v tvář 183,1 procenta dluhu k HDP.

Primární přebytek na rok 2018 je přitom již třetí rok po sobě projektován ve výši 4,2 procenta HDP. Přebytek vznikl na úkor tolik potřebných veřejných investic, které již byly sníženy o 300 milionů eur ve srovnání s původními projekcemi zahrnutými do střednědobé fiskální strategie Řecka na období 2019–22.

Omezení veřejných investic nadále podkopává vyhlídky Řecka na růst HDP, produktivitu, úroveň mezd a čistou zaměstnanost. Pokud jde zejména o kritickou otázku produktivity, zpráva z 23. listopadu od Alpha Bank správně zdůrazňuje, že jak produktivita klesá strměji, výsledné zvýšení jednotkových nákladů práce poškozuje konkurenceschopnost.

Obrázek 2. Produktivita a reálné jednotkové mzdové náklady (RULC)

Graf: Produktivita a reálné jednotkové mzdové náklady (RULC), Řecko

Zdroj: EC z týdenní zprávy Alpha Bank, 23. listopadu
Poznámka: 2019 a 2020: prognóza

Pravděpodobné schválení řeckého rozpočtu

Signály předpovídají, že zasedání Euroskupiny 3. prosince schválí řecký rozpočet. Předseda Euroskupiny Mario Centeno již prohlásil, že Řecko dosáhlo cílů stanovených dohodou mezi věřiteli z EU a řeckou vládou z loňského léta, a to navzdory nevýrazné zprávě EK o pokroku reforem v kontextu posíleného postprogramového dohledu.

tempo růstu populace Spojené státy americké

Zdá se však, že nejen tato negativní zpráva vysílá trhům špatné signály. K dosažení primárního přebytku ve výši více než 4,0–4,2 procenta (místo 3,5 procenta, jak bylo dohodnuto s věřiteli), vláda čerpá z veřejných investic, což dále zhoršuje vyhlídky dlouhodobého růstu.

Cesta ven ze současného rébusu

Vzhledem k současným omezením způsobeným požadavky na primární přebytek by nejlepší střednědobá politika (do roku 2022) zahrnovala tři kroky:

  1. Hlasujte pro schválení reformy a okamžitě získejte tranši 600 milionů eur,
  2. provést přímé zúčtování nedoplatků,
  3. Vyhněte se jakémukoli extra primárnímu přebytku (nad 3,5 procenta) od roku 2019. (Vláda ve svém MTFS 2019-2022 předloženém loni v červnu bohužel uvedla primární přebytek 5,2 procenta pro rok 2022!).

Splnění těchto priorit by mohlo pomoci deeskalovat spready 10letých řeckých vládních dluhopisů (GGB), které se vyšplhaly na 420 bazických bodů (úrokové sazby těchto dluhopisů se v současnosti pohybují kolem 4,5 procenta). To by fakticky znemožnilo přístup na trh země. Tyto tři kroky by také mohly významně podpořit ekonomiku výrazně nad současným odhadovaným tempem růstu HDP 1,5–2,0 procenta. Opatření by také spotřebitelům ponechala více peněz na utrácení nebo investice. Navíc větší disponibilní příjem pro ty, kteří si hodně půjčili od bank, pomůže těmto finančním institucím snížit jejich závratně vysoké nesplácené půjčky.

Politická výhodnost může zvítězit nad fiskální obezřetností

Přesto se zdá, že tváří v tvář klesající veřejné podpoře a volbám plánovaným na nějakou dobu v příštím roce má vláda tendenci stanovit jiné politické a fiskální priority na úkor dlouhodobého udržitelného růstu. Je zvláštní, že věřitelé z EU nehodlají reagovat.