Haiti

Podpora trvalých řešení pro vysídlení měst po katastrofě: výzvy a příležitosti na Haiti

2022

Čtyři roky po ničivém zemětřesení na Haiti v roce 2010 se tato studie zabývá otázkou trvalých řešení vysídlení v Port-au-Prince, přičemž uznává, že problémy, kterým Haiti čelí, mohou být zdrojem informací pro reakce na další městská místa po katastrofě. vysídlovací krize – které se podle očekávání v budoucnu stanou běžnějšími.

Haiti

Řešení vysídlení po katastrofách: Postřehy z Haiti

2022

Megan Bradley diskutuje o nové studii Supporting Durable Solutions to Urban, Post-Disaster Displacement: Challenges and Opportunities in Haiti, která zkoumá otázku trvalých řešení vysídlení v Port-au-Prince, přičemž uznává, že výzvy, kterým Haiti čelí, mohou být zdroj vhledu pro reakce na další městské krize vysídlení po katastrofě – očekávané, že budou v budoucnu běžnější.