Mezinárodní Finanční Instituce

Jak se vypořádat s rostoucími fiskálními deficity? Jsou vyšší daně chytrou volbou?

2022

Od světové finanční krize v letech 2007-2008 zaznamenaly země po celém světě svůj fiskální deficit téměř nezastavitelným způsobem. Je zvyšování daní dobrý způsob, jak bojovat s tímto balonem…

Mezinárodní Finanční Instituce

Současná krajina digitálních měn centrálních bank

2022

Chen Ye a Kevin Desouza popisují, jak centrální banky po celém světě plánují a zavádějí digitální měny ve svých zemích.

Mezinárodní Finanční Instituce

Mezinárodní rezervy v zemích s rozvíjejícími se trhy: Příliš dobrá věc?

2022

S MEZINÁRODNÍMI rezervami čtyřikrát tak velkými, pokud jde o jejich HDP, než na počátku 90. let, se země rozvíjejících se trhů zdají být více než kdy jindy chráněny před otřesy jejich běžných a kapitálových účtů. Někteří tvrdili, že toto nahromadění rezerv by mohlo být opodstatněné jako pojistka proti zvýšené volatilitě kapitálových toků souvisejících s finanční globalizací.1 Jiní považují tento vývoj za nezamýšlený důsledek velkých přebytků běžného účtu a naznačují, že úroveň mezinárodních rezerv se stala nadměrnou. v mnoha z těchto zemí.2