Je kalifornský trh s byty zlomený?

Jak se propast v Kalifornii mezi příjmy a náklady na bydlení stále zvětšuje, státní a místní tvůrci politik se potýkají se způsoby, jak zlepšit cenovou dostupnost (Bliss, 2019; Brinklow, 2019; Dillon, 2019; Hsieh a Moretti, 2018; Yglesias, 2018). Jedním z přístupů je podporovat rozvoj menších, méně nákladných typů bydlení. Byty ve vícegeneračních domech jsou levnější než rodinné domy ve stejné lokalitě, protože zabírají méně půdy na dům. Vertikální stohování domů má také ekologické výhody, protože byty mají nižší spotřebu energie a umožňují efektivnější využití infrastruktury vody a kanalizace. Ve srovnání s rodinnými domy s nízkou hustotou obyvatel umožňují byty také více lidem žít v žádoucích lokalitách – v místech s množstvím pracovních míst, přístupem k hromadné dopravě, dobrými školami a dalším vybavením. Na dobře fungujících trzích s byty budou developeři stavět více bytů tam, kde jsou pozemky drahé a poptávka po bydlení je silná. Byty jsou však politicky nepopulární mezi vlastníky rodinných domů, kteří využívají zónování k odrazování nebo zamezení výstavby více rodin.

V tomto článku zkoumáme, zda rozvoj bytů v Kalifornii byl omezen místním územním plánováním. Naše analýza využívá nová data shromážděná průzkumem Terner California Residential Land Use Survey. Konkrétně se ptáme, jak samosprávy regulují bytovou výstavbu. Testujeme také korelaci mezi počtem povolení pro více rodin a metrikami územního plánování, přičemž kontrolujeme místní ekonomické faktory, které ovlivňují nabídku a poptávku po bydlení pro více rodin.

kdo vyhrává trumf nebo biden

Přečtěte si zprávu.jaký je počet obyvatel Spojených států v roce 2021