Mocenské boje: Vysvětlení deregulačních reforem na trzích s elektřinou

Komentátoři