Hrom ještě není déšť: Udržení pokroku směrem k realizaci vize Afriky

Nyní je příběh o vzestupu Afriky dobře známý. Poslední desetiletí hospodářského růstu, pokroky ve vzdělávání a zdravotnictví, klesající míra chudoby a posílené demokracie přispěly k příběhu, že čas Afriky je nyní. Jak říká africké přísloví, hrom ještě není déšť. Udržitelné, široce založené přínosy rozvoje – na dohled a rychle se blíží – se ještě nedostavily. Ve skutečnosti je příběh o rostoucí Africe zpochybňován. Ekonomické otřesy, nárůst absolutní chudoby, vysoká nerovnost a rostoucí nezaměstnanost mládeže ohrožují výdobytky nedávné historie.

Prostřednictvím svého akademického přístupu a ekonomického pohledu zkoumá iniciativa Brookings Africa Growth Initiative (AGI) politiky, které mimo jiné usnadní více a lepší financování rozvoje, strukturální transformace, obchodu, řádné správy věcí veřejných, rovnosti žen a mužů, pracovních míst, infrastruktury a rozvoje dovedností. . Jak je vysvětleno ve videu níže, výzkum společnosti AGI informuje o zásadách, které nechají pršet – přinášejí lepší živobytí a příležitosti pro celou Afriku.