Proč si lidé nevybírají anuity? Vysvětlení rámování

ABSTRAKTNÍ

Podle standardních ekonomických modelů by spotřebitel averzní k riziku, který neví, jak dlouho bude žít, měl vysoce hodnotit doživotní renty, které poskytují garantovaný příjem na celý život. Přesto četné studie ukazují, že jen málo spotřebitelů dobrovolně vyplácí své úspory na důchod. Spíše než pokus o racionalizaci nedostatku anuitní poptávky tento článek zkoumá myšlenku, že averze k anuitám není plně racionální jev. Tento článek naznačuje, že pod-anuitizaci může vysvětlit psychologicky bohatší model spotřebitelského chování. Domníváme se, že při rozhodování o anuitizaci záleží na rámování: když spotřebitelé uvažují z hlediska spotřeby, jsou anuity považovány za cenné pojištění, zatímco pokud spotřebitelé přemýšlejí z hlediska investičního rizika a výnosu, je anuita rizikovým aktivem, protože výplata závisí na nejistém datu. smrti. Důkazy z průzkumu jsou v souladu s naší hypotézou, že na rámování záleží: naprostá většina jednotlivců dává přednost anuitě před alternativními produkty, pokud je otázka koncipována z hlediska spotřeby, zatímco většina jednotlivců dává přednost neanuitovaným produktům, pokud jsou otázky prezentovány z hlediska spotřeby. riziko a návratnost.

Tento článek byl uveden v článku v
Břidlice ,
1. března 2008.je legální pěstování konopí